1. Behovsanalys

Vi går igenom vad det är du som kund behöver ha hjälp med gällande ditt företags redovisning. Vi prisätter därefter och ger dig en tydlig offert.

2. Genomgång

Vi kommer fram till vad det är vi ska göra och hur vi ska arbeta för att på bästa sätt hjälpa ditt företag baserat på dina behov.

3. Förvaltning

Vi diskuterar hur vi ska ta hand om ditt material. Elektronisk eller fysiskt och hur det blir enklast för dig att överföra – t.ex scanna eller ta ett foto med telefonen.

4. Uppföljning

Vi återkopplar alltid med en återkommande uppföljning. Detta innefattar ditt företags bokföring, resultat och balansrapport.

    KONTAKTA OSS